Arhive oznaka: mapiranje

Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Za evidenciju i staranje o nepokretnim kulturnim dobrima Republike Srbije nadležan je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

On je objavio liste nepokretnih kulturnih dobara sa dodeljenim identifikacionim oznakama. Prilikom unosa ovih objekata na OpenStreetMap mapu Srbije treba uneti i te oznake, kako bi se omogućio lak prikaz i povezivanje podataka sa drugim izvorima. Nastavite sa čitanjem Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

Nastavite sa čitanjem Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije