Архиве ознака: картографисање

Картографисање административних граница на мапи Србије

Административне границе у Србији се обележавају релацијама које садрже линије граница и попуњавањем својства

admin_level

Могуће вредности својства су:

4 – аутономне покрајине
5 – статистички региони
6 – окрузи
7 – градови
8 – општине и градске општине
9 – насеља
10 – месне заједнице

Питања и предлоге у вези овог означавања можете оставити на форуму: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=56153

Ово је извадак из https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10

Картографисање утврђења на мапи Србије

Утврђења, тврђаве и други слични објекти су на ОСМ мапи Србије унети прилично шаренолико. Овде ћу даћи кратак преглед могућих начина означавања.

Утврђени градови се обележавају као

historic=castle
castle_type=fortification

Утврде које нису биле стално насељене осим смештаја војске се обележавају као historic=fort.

То значи да би требало приликом обележавања мало истражити и утврдити да ли је утвржење било само за војну посаду или је имало и становништва (или је утврђен манастир и слично).Код нас се по правилу сва утврђења називају градови па то може да изазове забуну и треба припазити.

Постоји још један начин обележавања чији начин употребе није баш разјашњен:

historic=archaeological_site
site_type=fortification

Логично је да се тврђаве обележавају тачком као historic=castle
castle_type=fortification или historic=fort.

По препоруци се тачка ставља на средину објекта.

Поред тачке може се нацртати и област (area) која назначава тачан облик утврђења (или више облика) а која поред претходна два начина означавања може бити означен и као

historic=archaeological_site
site_type=fortification

уз додатно fortification_type=vrednost који описује конкретну намену дела утврђења.

Ако се уноси више информативних детаља о утврђењу, то треба уносити само за тачку.

Преглед утврђења унетих на ОСМ мапу Србије можете видети на http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija-tvrdjave&view=LoadMap&shownamesr=on#8/44.200/21.000

Могуће додатне ознаке:

historic:civilization=* – цивилизација или култура која је изградила објекат
heritage=* – за објекат који је регистрован као културно наслеђе
tourism=attraction – за туристичке атракције
ruins=* – да ли је рушевина односно у ком је стању објекат
description= – кратак опис објекта

Питања и предлоге у вези овог означавања можете оставити на форуму: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=70093

Радио-аматерске ознаке “World Castles Award – WCA

Радио-аматери имају посебан програм промоције замкова, тврђава и других утврђених објеката, под називом “World Castles Award – WCA”. За то користе посебен озунакеобејката који су обухваћени овом активношћу.

Укључени су и неке објекти на подручју Србије, у релативно малом броју јер су слабо обележени. Уцртавање оваквих објеката на ОСМ може итекако да помогне да их радио-аматери укључе у свој програм и промовишу.

За обележавање објеката који су у WCA програму употребљава се ознака communication:amateur_radio:wca. У овај таг се уписује ознака референце објекта како му је додељена у оквиру WCA програма.

 

Картографисање цркава, манастира и гробаља Српске православне Цркве

Код уцртавања српских православних објеката на мапу треба то да се ради једнообразно.

Сви српски православни објекти се означавају са:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Нарочито је важно да denomination има вредност serbian_orthodox. Погрешно је да стоји било која друга вредност па и само orthodox.

Ако објекат имa назив он се уноси уобичајено:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Црква

Црква се уноси као тачка (point) са својствom:
amenity=place_of_worship
building=church

Поред овога се обавезно уписују ознаке за religion и denomination, а назив ако је познат.

Ако је црква већа и значајнија, могу се додатно уцртати контуре објекта као област (area) са истим својствима као и за цркву.

Порта цркве, манастир и други отворени простори који су део црквеног објекта или служе за верске обреде се уцертавају као области са својством:

landuse=religious

Поред овог својства се могу попунити и остала својства као за цркву.

Црква брвнара

Ознаке које је могуће користити за додатно означавање цркава брвнара:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Манастир

Манастир се може уцртати као тачка и као област која обухвата простор манастира са свим објектима у њему са својством amenity=monastery.

Може се попунити и таг community:gender једном од три вредности: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Гробље

Гробље се уцртава као тачка или као област. На карти с разликују две врсте гробаља. Она којa се налазе као самостални објекти, се означавају као landuse=cemetery. Она која се налазе непосредно уз цркву, као део целине, означавају се као amenity=grave_yard.

Остала поља се попуњавају као и за друге објекте.

Гроб

Појединачан гроб се може означити са cemetery=grave. Поред ове ознаке може се додати и name таг са именом покојника.

Историјски значајан гроб се може означити као historic=tomb. Овако означен гроб се може подробније описати ознаком tomb=*. Могуће вредности за овај таг погледајте на https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Остала поља се попуњавају као и за друге објекте.

Код уноса података о гробовима немојте уписивати личне податке покојника који нису јавно доступни на самом гробу.

Потреба за глобалним исправкама:

Многи српски православни објекти у ОСМ мапи су неправилно означени са religion=christian denomination=orthodox или још лошије, само са religion=christian.

То треба исправљати јер је исправно само означавање religion=christian denomination=serbian_orthodox.

 

Сви предлози за допуне и исправке су добродошли у коментарима на форуму https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.