Унос непокретних културних добара на мапу Србије

За евиденцију и старање о неопкретним културним добрима Републике Србије надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе.

Он је објавио листе непокретних културних добара са додељеним идентификационим ознакама. Приликом уноса ових објеката на OpenStreetMap мапу Србије треба унети и те ознаке, како би се омогућио лак приказ и повезивање података са другим изворима.

Подаци о непокретним културним добрима налазе се у  Информационом систему о непокретним културним добрима.Подељени су у четири групе: споменици културе, просторно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, као и у две групе по значају: добра од изузетног значаја и добра од великог значаја.

Исти подаци су вам на располагању у преформатираном облику, прилагођеном за лакшу употребу на http://editor.osmsrbija.iz.rs/nkd/.

Након што упишете сам објекат треба да подесите таг heritage. Он назначава ниво заштите и може да буде heritage=1 ако је објекат увршћен на листу светске баштине а heritage=2 ако је заштићен на нивоу наше земље.

За културна добра у Србији најважнија су два тага: ref:RS:nkd и heritage:RS:criteria.

ref:RS:nkd треба да садржи јединствену ознаку покретног културног добра.

Ове ознаке се налазе у табели на http://editor.osmsrbija.iz.rs/nkd/. Извор су званични отворени подаци о непокретним културним добрима Републичког завода за заштиту споменика културе.

У табели се у колони nkd налазе ознаке које се састоје од словног и бројчаног дела. Изворно ове ознаке су ћириличне али за потребе ОСМ их пресловљавамо на латиницу, тако како стоји у овој колони.

heritage:RS:criteria треба да садржи ознаку значаја непокретног културног добра. Тај податак ћете наћи у колони importance.

Ако је културно добро од изузетног значаја онда уписујeте таг heritage:RS:criteria=exceptional, а ако је културно добро од великог значаја онда уписујете таг heritage:RS:criteria=great.

Поред ових података можете унети и податак о оператору помоћу тага heritage:operator. Оператор је ентитет који урпавља објектом. То не мора бити азвод за заштиту који је надлежан за заштиту, већ може бити нека друга иституција на пример музеј, или власник објекта.

Преглед тагова који се употребљавају за означавање културних добара:

ОзнакаВредностиОпис
boundary=protected_area
protect_class22, 9822 -Национални ниво заштите
98 - Увршћено у светску баштину
heritage=*1,21 - Светска баштина
2 - Национални ниво заштите
name=* name:sr=* name:sr-Latn=**Назив, према уобичајеним правилим означавања у Србији
heritage:operator=**Оператор (уписати зкраћену ознаку табеле), ентитет који управља културним добром. обратите пажњу да институција која је надлежна за заштиту културног добра не мора да њиме и управља и обичне то и не чини, већ то чини неко други.
ref:RS:nkd=*XXXnnnЗванична идентификациона ознака културног добра према регистру Републичког завода за заштиту соменика културе
heritage:RS:criteria=*great|exceptionalЗначај према званичној класификацији Републичког завода за заштиту соменика културе:

exceptional - непокретно добро од изузетног значаја
great - непокретно добро од великог значаја)

Ако културном добру није додељена ова калсификација онда се ова ознака не попуњава.
heritage:website=*http...Адреса интернет презентациеј посвећене овом културном добру
heritage:RS:inscription_date=*YYYY-MM-DDДатум када је културно добро увршћено у Регистар непокретних културних добара Републике Србије

Ако је културно добро увршћено у светску баштину тада се додатно означава са

ref:whc={WHC ознака културног добра}
whc:criteria=(i),(ii),(iii)…(ix),(x)
whc:inscription_date={YYY-MM-DD}

Детаљан опис уноса ових података у OpenStreetMap је дат на https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Serbia.

Дискусију у вези овога можете пратити на форуму: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73277.

Културна добра која су већ унета у ОСМ базу можете прегледати и едитовати на http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija%2Fnepokretna-kulturna-dobra.

Једно мишљење на „Унос непокретних културних добара на мапу Србије“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *