Унос непокретних културних добара на мапу Србије

За евиденцију и старање о непокретним културним добрима Републике Србије надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе.

Он је објавио листе непокретних културних добара са додељеним идентификационим ознакама. Приликом уноса ових објеката на OpenStreetMap мапу Србије треба унети и те ознаке, како би се омогућио лак приказ и повезивање података са другим изворима.

Подаци о непокретним културним добрима налазе се у  Информационом систему о непокретним културним добрима.Подељени су у четири групе: споменици културе, просторно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, као и у две групе по значају: добра од изузетног значаја и добра од великог значаја.

Исти подаци су вам на располагању у преформатираном облику, прилагођеном за лакшу употребу на https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/.

Након што упишете сам објекат треба да подесите таг heritage. Он назначава ниво заштите и може да буде heritage=1 ако је објекат увршћен на листу светске баштине а heritage=2 ако је заштићен на нивоу наше земље.

За културна добра у Србији најважнија су два тага: ref:RS:nkd и heritage:RS:criteria.

ref:RS:nkd треба да садржи јединствену ознаку покретног културног добра.

Ове ознаке се налазе у табели на https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/. Извор су званични отворени подаци о непокретним културним добрима Републичког завода за заштиту споменика културе.

У табели се у колони nkd налазе ознаке које се састоје од словног и бројчаног дела. Изворно ове ознаке су ћириличне али за потребе ОСМ их пресловљавамо на латиницу, тако како стоји у овој колони.

heritage:RS:criteria треба да садржи ознаку значаја непокретног културног добра. Тај податак ћете наћи у колони importance.

Ако је културно добро од изузетног значаја онда уписујeте таг heritage:RS:criteria=exceptional, а ако је културно добро од великог значаја онда уписујете таг heritage:RS:criteria=great.

Поред ових података можете унети и податак о оператору помоћу тага heritage:operator. Оператор је ентитет који урпавља објектом. То не мора бити азвод за заштиту који је надлежан за заштиту, већ може бити нека друга иституција на пример музеј, или власник објекта.

Преглед тагова који се употребљавају за означавање културних добара:

ОзнакаВредностиОпис
boundary=protected_area
protect_class22, 9822 -Национални ниво заштите
98 - Увршћено у светску баштину
heritage=*1,21 - Светска баштина
2 - Национални ниво заштите
name=* name:sr=* name:sr-Latn=**Назив, према уобичајеним правилим означавања у Србији
heritage:operator=**Оператор (уписати зкраћену ознаку табеле), ентитет који управља културним добром. обратите пажњу да институција која је надлежна за заштиту културног добра не мора да њиме и управља и обичне то и не чини, већ то чини неко други.
ref:RS:nkd=*XXXnnnЗванична идентификациона ознака културног добра према регистру Републичког завода за заштиту соменика културе
heritage:RS:criteria=*great|exceptionalЗначај према званичној класификацији Републичког завода за заштиту соменика културе:

exceptional - непокретно добро од изузетног значаја
great - непокретно добро од великог значаја)

Ако културном добру није додељена ова калсификација онда се ова ознака не попуњава.
heritage:website=*http...Адреса интернет презентациеј посвећене овом културном добру
heritage:RS:inscription_date=*YYYY-MM-DDДатум када је културно добро увршћено у Регистар непокретних културних добара Републике Србије

Ако је културно добро увршћено у светску баштину тада се додатно означава са

ref:whc={WHC ознака културног добра}
whc:criteria=(i),(ii),(iii)…(ix),(x)
whc:inscription_date={YYY-MM-DD}

Детаљан опис уноса ових података у OpenStreetMap је дат на https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Serbia.

Дискусију у вези овога можете пратити на форуму: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73277.

Културна добра која су већ унета у ОСМ базу можете прегледати и едитовати на http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija%2Fnepokretna-kulturna-dobra.

Употреба https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/

Овај алат садржи све доступне податке о непокретним културним добрима, повезане и састављене у једну целину. То олакшава преглед и приступ подацима.

Табела садржи и вези са ОСМ базом, ако је објекат већ унесен у ОСМ и повезан.

Опис значајних колона:

nkd – идентификатор непокретног културног добра, нормализован у латиницу и без знакова размака. Овај податак се уписује у ОСМ таг ref:RS:nkd.

name – предложени назив непокретног културног добра.Има више извора за назив који се не слажу у потпуности, па ово поље представља само предлог.

Није добро да га само препишете. Пре него што упишете назив у ОСМ базу проверите садржај поља mon_name, rzzsk_name, rgz_name, mon_description, rzzsk_description и rgz_description па из свега тога закључите шта треба да се упише у ОСМ базу.

Поред овог поља треба проверити и description, Могуће је да треба проверити и друге изворе даби се одредио тачан назив који треба уписати у ОСМ. Назив објекта се уписује у ОСМ таг name. Ако постоји потреба употребите и таг alt_name.

importance – значај непокретног културног добра. Овај податак се уписује у ОСМ таг heritage:RS:criteria. Уколико је поље празно онда ни у ОСМ не треба да постоји овај таг.

inscription_date – датум уписа у регистар непокретних културних добара. Преписати у ОСМ таг heritage:RS:inscription_date.

osm_id – ако постоји веза са подацима у ОСМ бази, у овој колони имате линкове ка том објекту у едиторима ID и Level0.

osm_* – поља са овим префиксом су преузета из ОСМ базе. У њима може да се види ако су ти подаци већ попуњени.

whc_* – поља са овим префиксом су преузети из Унеско базе. Треба их употребити за означавање непокретних културних добара која су увршћена у светску баштину.

website – веза са базом података о непокретним културним добрима на https://nasledje.gov.rs. Клик на линк отвара страницу на овомсајту са подацима о неоркетном културном добру. Та страница има проширен скуп података о објекту. Преписати у ОСМ таг heritage:website и website.

wikipedia – веза са записом на Википедији. Преписати у ОСМ таг wikipedia.

wikidata – веза са записом на Викидата. Преписати у ОСМ таг wikidata.

protect_class – веза са записом на Викидата. Преписати у ОСМ таг protect_class. Ако је непокретно културно добро увршћено у светску баштину онда се у ОСМ у таг protect_class уписује вредност 98. У свим осталим случајевиам се уписује вредност 22. Непокретна културна добра која су увршћена у светску баштину су  приказана у табели World Heritage in Serbia.

heritage – веза са записом на Викидата. Преписати у ОСМ таг heritage. Ако је непокретно културно добро увршћено у светску баштину онда се у ОСМ у таг heritage уписује вредност 1. У свим осталим случајевиам се уписује вредност 2. Непокретна културна добра која су увршћена у светску баштину су  приказана у табели World Heritage in Serbia.

location – географски положај непокретног културног добра. Координате садрже линк ка тој локацији у ОСМ. Када се кликне отвара се ОСМ мапа на тој локацији а објекат је приказан црвеном тачком. Када се кликне на ту тачку добијају се припремљени таговиу пољу са десен стране. Пребаците приказ тагова у текст облик и тада можете да их ископирате и након тога прилепите на стварни објекат у ОСМ. То вам знатно олакшава унос поатака. Ипак, пре копирања проверите податке, нарочито name таг.

 

2 мишљења на „Унос непокретних културних добара на мапу Србије“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *