Svi članci od Peđa Supurović

Učitavanje OpenStreetMap mape Srbije u OruxMaps

OruxMaps je popularan (besplatan) program za Android namenjen navigaciji. On ima mogućnost da učitava mape sa raznovrsnih servisa pa tako može da učita i OpenStreetMap.

Ako koristite ovaj program, i želite da u njega učitate našu mapu prilagođenu za srpski jezik (https://openstreetmap.rs/map/) ovo će vam pomoći.

Preuzmite datoteku onlinemapsources.xml i snimite je na vaš Android uređaj u direktorijum \oruxmaps\mapfiles\customonlinemaps.

Ako u ovom direktorijumu već imate datoteku  onlinemapsources.xml onda nemojte da ovo snimite preko nje jer ćete izgubiti druge mape koje su tu već upisane. Umesto toga sačuvajte ovu datoteku opd drugim iemnom pa ručno, tekst editorom, prebacite defincije mapa u postojeću datoteku.

Nakon toga pokrenite OruxMaps, pokrenite opciju za odabir mape, otvorite Online listu mapa i kliknite na dugme za osvežavanje liste.

Nakon toga će se u grupi LAYERS/WORLD pojaviti dve nove mape: OpenStreetMap Serbia Cyrillic i OpenStreetMap Serbia Latin.

Te dve mape sada možete koristiti kao podlogu u ovom programu.

U čemu je posebnost ove naše mape? Ispravno prikazuje nazive na srpskom jeziku (ćirilicom i latinicom, uključujući i ispise iskošenim slovima) na prostoru gde se naš jezik upotrebljava. Takođe ima ispravno prikazane granice Republike Srbije koje uključuju i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

Obeležavanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom

Jedna od značajnih primena digitalnih mapa je da posluže kao mape gradova i naselja a naročito za potrebe navigacije. Dobro obeležene ulice su za to neophodne. Republički geodetski zavod je objavio zvanični Adresni registar Republike Srbije pod licencom otvorenih podataka tako da možemo da te podatke povežemo u OSM bazu.

Ulice su deo saobraćajne mreže pa se obeležavaju svojstvom (OSM tag) highway=*. Ovo svojstvo, razumljivo ima mnogo mogućih vrednosti kojima se sada nećemo baviti. Naša tema je upisivanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom pa ćemo u ovom uputstvu objasniti kako se to radi. Nastavite sa čitanjem Obeležavanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom

Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Za evidenciju i staranje o nepokretnim kulturnim dobrima Republike Srbije nadležan je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

On je objavio liste nepokretnih kulturnih dobara sa dodeljenim identifikacionim oznakama. Prilikom unosa ovih objekata na OpenStreetMap mapu Srbije treba uneti i te oznake, kako bi se omogućio lak prikaz i povezivanje podataka sa drugim izvorima. Nastavite sa čitanjem Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

Nastavite sa čitanjem Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Inicijativa za mapiranje kamera za video nadzor na javnim mestima

U javnosti je u poslednje vreme porasla zabrinutost zbog postavljanja velikog broja kamera za video nadzor, a naročito otkako su na javnim mestima postavljene i kamera sa mogućnostima prepoznavanja lica osoba i registarskih tablica na automobilima.

Nastavite sa čitanjem Inicijativa za mapiranje kamera za video nadzor na javnim mestima

MappingSerbia šabloni za označavanje objekata na mapi

Pre nego što se upustite u ucrtavanje na OSM kartu, a naročito u menjanje već ucrtanog, dobro proverite podatke sa kojima radite. Crtanje karte je ozbiljan posao kome treba da pristupite maksimalno odgovorno. Nemojte unositi podatke za koje niste sigurni da su tačni i nemojte ih unositi na način koji nije u skladu sa pravilima i običajima koji se već primenjuju.

Manja je šteta da ne ucrtate nešto na mapu nego ako to ucrtate pogrešno.

Nastavite sa čitanjem MappingSerbia šabloni za označavanje objekata na mapi