Картографисање цркава, манастира и гробаља Српске православне Цркве

Код уцртавања српских православних објеката на мапу треба то да се ради једнообразно.

Сви српски православни објекти се означавају са:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Нарочито је важно да denomination има вредност serbian_orthodox. Погрешно је да стоји било која друга вредност па и само orthodox.

Ако објекат имa назив он се уноси уобичајено:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Увек уписујте пун назив објекта без скраћеница, на пример Црква Светог Марка а не Црква Св. Марка

Правописне напомене:

Реч свети се у називу увек пише великим словом.

Именице црква, храм, манастир и сличне се пишу великим словом ако су нераздвојиви део назива богомоље или се налазе на почетку назива.

Религиозни објекти не добијају називе по свецима већ су њима посвећени те је једино исправно користити генитив – на пример Црква Светог Марка а не Црква Свети Марко.

Црква

Црква се уноси као тачка (point) са својствom:
amenity=place_of_worship
building=church

Поред овога се обавезно уписују ознаке за religion и denomination, а назив ако је познат.

Ако је црква већа и значајнија, могу се додатно уцртати контуре објекта као област (area) са истим својствима као и за цркву.

Порта цркве, манастир и други отворени простори који су део црквеног објекта или служе за верске обреде се уцертавају као области са својством:

landuse=religious

Поред овог својства се могу попунити и остала својства као за цркву.

Црква брвнара

Ознаке које је могуће користити за додатно означавање цркава брвнара:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Манастир

Манатир чине црква и придружени објекти, обично утврђени зидом.

Манастир се може уцртати као тачка и као област која обухвата простор манастира са свим објектима у њему са својством amenity=monastery.

Може се попунити и таг community:gender једном од три вредности: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Ако се манастир уноси као тачка, треба је ставити негде у простору манастира, у средину или ближе улазу а не на место цркве. Цркву у оквиру манастира треба посебно обележити.

Гробље

Гробље се уцртава као тачка или као област. На карти с разликују две врсте гробаља. Она којa се налазе као самостални објекти, се означавају као landuse=cemetery. Она која се налазе непосредно уз цркву, као део целине, означавају се као amenity=grave_yard.

Остала поља се попуњавају као и за друге објекте.

Гроб

Појединачан гроб се може означити са cemetery=grave. Поред ове ознаке може се додати и name таг са именом покојника.

Историјски значајан гроб се може означити као historic=tomb. Овако означен гроб се може подробније описати ознаком tomb=*. Могуће вредности за овај таг погледајте на https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Остала поља се попуњавају као и за друге објекте.

Код уноса података о гробовима немојте уписивати личне податке покојника који нису јавно доступни на самом гробу.

Посвета верских објеката

Верски објекти су по правилу посвећени неком свецу или другом верском појму. Дешава се да цркве и манастири имају сопствени назив али су познати и по посвети па је потребно уписати оба назива.

Једна могућност је да се у name упише стварни назив а да се у alt_name упише назив са посветом.

На пример, Манастир Вратна се назива и Манастир вазнесења Господњег. У том случају се уписује name=Манастир Вратна и alt_name=Манастир вазнесења Господњег.

Додатно можете да употребите још увек незваничан таг dedication. За разлику од name тагова где се уписује назив са посветом у генитиву у dedication треба уписати посвету у номинативу. На примеру Манастира Вратна уписује се dedication=Вазнесење Господње. Ако има потребе да се посвета уписује на више језика то се може радити на исти начин као и са name тагом. Ако постоји одговарајући запос на Википедији онда се могу попунити и тагови dedication:wikipedia и dedication:wikidata.

Културна добра

Цркве и манастири су често проглашени националним културним добрима а неки од њих су увршћени и у светску баштину. Такве објекте треба и тако обележити. Како се то ради погледајте у чланку https://openstreetmap.rs/unos-nepokretnih-kulturnih-dobara-na-mapu-srbije/.

Потреба за глобалним исправкама:

Многи српски православни објекти у ОСМ мапи су неправилно означени са religion=christian, denomination=orthodox или још лошије, само са religion=christian.

То треба исправљати јер је исправно само означавање religion=christian, denomination=serbian_orthodox.

Честа је појава да су цркве обележене са amenity=church. То није исправно. Треба исправљати у amenity=place_of_worship. Ознака amenity=church у ствари и не постоји.

Такође на црквама треба исправљати ознаку building ако није building=church. Само ако је изворно објекат изграђен за неку другу намену, а не за намену цркве, тада building може имати неку другу вредност, али је то код нас врло редак случај, бар за православне цркве.

Има случајева да је манастир обележен као amenity=place_of_worship, building=monastery. То је погрешно. Манастир се обележава као amenity=monastery а нема смисла стављати ознаку building јер манастир није зграда већ група објеката.

Сви предлози за допуне и исправке су добродошли у коментарима на форуму https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *