O nama

Open Street Map je slobodna mapa geografskih podataka celog sveta.
Podaci su otvoreni, slobodni i besplatni za upotrebu bez pravnih i tehničkih ograničenja.

Mapu održava zajednica ljudi koji rade dobrovoljno na prikupljanju i unošenju podataka na mapu.

Učešće u izradi mape je dobrovoljno i radi se bez nadoknade. Građani Srbije dobijaju ovaj kvalitetan kartografski servis besplatno.

Kartografski podaci su dostupni u obliku baze podataka i raznovrsnih alata na osnovu kojih možete napraviti i oblikovati raznovrsne mape prilagođene vašim potrebama.

U pripremi je namenski server za prikaz regionalne mape prilagođene srpskom jeziku, koji će omogućiti da se mapa na srpskom jeziku, ćirilicaom i latinicom, koristi kao podloga na veb sajtovima i u drugim aplikacijama. Pogledajte radnu verziju mape.

Slobodna mapa geografskih podataka celog sveta