Arhive kategorija: Uputstva

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

4 – autonomne pokrajine
5 – statistički regioni
6 – okruzi
7 – gradovi
8 – opštine i gradske opštine
9 – naselja
10 – mesne zajednice

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=56153

Ovo je izvadak iz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10

Kartografisanje utvrđenja na mapi Srbije

Utvrđenja, tvrđave i drugi slični objekti su na OSM mapi Srbije uneti prilično šarenoliko. Ovde ću daći kratak pregled mogućih načina označavanja.

Utvrđeni gradovi se obeležavaju kao

historic=castle
castle_type=fortification

Utvrde koje nisu bile stalno naseljene osim smeštaja vojske se obeležavaju kao historic=fort.

To znači da bi trebalo prilikom obeležavanja malo istražiti i utvrditi da li je utvrženje bilo samo za vojnu posadu ili je imalo i stanovništva (ili je utvrđen manastir i slično).Kod nas se po pravilu sva utvrđenja nazivaju gradovi pa to može da izazove zabunu i treba pripaziti.

Postoji još jedan način obeležavanja čiji način upotrebe nije baš razjašnjen:

historic=archaeological_site
site_type=fortification

Logično je da se tvrđave obeležavaju tačkom kao historic=castle
castle_type=fortification ili historic=fort.

Po preporuci se tačka stavlja na sredinu objekta.

Pored tačke može se nacrtati i oblast (area) koja naznačava tačan oblik utvrđenja (ili više oblika) a koja pored prethodna dva načina označavanja može biti označen i kao

historic=archaeological_site
site_type=fortification

uz dodatno fortification_type=vrednost koji opisuje konkretnu namenu dela utvrđenja.

Ako se unosi više informativnih detalja o utvrđenju, to treba unositi samo za tačku.

Pregled utvrđenja unetih na OSM mapu Srbije možete videti na http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija-tvrdjave&view=LoadMap&shownamesr=on#8/44.200/21.000

Moguće dodatne oznake:

historic:civilization=* – civilizacija ili kultura koja je izgradila objekat
heritage=* – za objekat koji je registrovan kao kulturno nasleđe
tourism=attraction – za turističke atrakcije
ruins=* – da li je ruševina odnosno u kom je stanju objekat
description= – kratak opis objekta

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=70093

Radio-amaterske oznake “World Castles Award – WCA

Radio-amateri imaju poseban program promocije zamkova, tvrđava i drugih utvrđenih objekata, pod nazivom “World Castles Award – WCA”. Za to koriste poseben ozunakeobejkata koji su obuhvaćeni ovom aktivnošću.

Uključeni su i neke objekti na području Srbije, u relativno malom broju jer su slabo obeleženi. Ucrtavanje ovakvih objekata na OSM može itekako da pomogne da ih radio-amateri uključe u svoj program i promovišu.

Za obeležavanje objekata koji su u WCA programu upotrebljava se oznaka communication:amateur_radio:wca. U ovaj tag se upisuje oznaka reference objekta kako mu je dodeljena u okviru WCA programa.

 

Kartografisanje crkava, manastira i grobalja Srpske pravoslavne Crkve

Kod ucrtavanja srpskih pravoslavnih objekata na mapu treba to da se radi jednoobrazno.

Svi srpski pravoslavni objekti se označavaju sa:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Naročito je važno da denomination ima vrednost serbian_orthodox. Pogrešno je da stoji bilo koja druga vrednost pa i samo orthodox.

Ako objekat ima naziv on se unosi uobičajeno:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Crkva

Crkva se unosi kao tačka (point) sa svojstvom:
amenity=place_of_worship
building=church

Pored ovoga se obavezno upisuju oznake za religion i denomination, a naziv ako je poznat.

Ako je crkva veća i značajnija, mogu se dodatno ucrtati konture objekta kao oblast (area) sa istim svojstvima kao i za crkvu.

Porta crkve, manastir i drugi otvoreni prostori koji su deo crkvenog objekta ili služe za verske obrede se ucertavaju kao oblasti sa svojstvom:

landuse=religious

Pored ovog svojstva se mogu popuniti i ostala svojstva kao za crkvu.

Crkva brvnara

Oznake koje je moguće koristiti za dodatno označavanje crkava brvnara:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Manastir

Manastir se može ucrtati kao tačka i kao oblast koja obuhvata prostor manastira sa svim objektima u njemu sa svojstvom amenity=monastery.

Može se popuniti i tag community:gender jednom od tri vrednosti: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Groblje

Groblje se ucrtava kao tačka ili kao oblast. Na karti s razlikuju dve vrste grobalja. Ona koja se nalaze kao samostalni objekti, se označavaju kao landuse=cemetery. Ona koja se nalaze neposredno uz crkvu, kao deo celine, označavaju se kao amenity=grave_yard.

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Grob

Pojedinačan grob se može označiti sa cemetery=grave. Pored ove oznake može se dodati i name tag sa imenom pokojnika.

Istorijski značajan grob se može označiti kao historic=tomb. Ovako označen grob se može podrobnije opisati oznakom tomb=*. Moguće vrednosti za ovaj tag pogledajte na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Kod unosa podataka o grobovima nemojte upisivati lične podatke pokojnika koji nisu javno dostupni na samom grobu.

Potreba za globalnim ispravkama:

Mnogi srpski pravoslavni objekti u OSM mapi su nepravilno označeni sa religion=christian denomination=orthodox ili još lošije, samo sa religion=christian.

To treba ispravljati jer je ispravno samo označavanje religion=christian denomination=serbian_orthodox.

 

Svi predlozi za dopune i ispravke su dobrodošli u komentarima na forumu https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.

Srpski fontovi na rendering serveru

Pre skoro godinu dana, korisnik Jovan je pitao na forumu kako da rešimo problem srpskih fontova (slovolika) na OSM-u. Naime, neka slova, naročito u kurzivu izgledaju kao ruska slova, a ne srpska („b”, „p”, „t”, „d”…). Nažalost, iako podrška za srpske fontove postoji, kao što se može videti sa Peđinog bloga, kao i komentara sa tog bloga, na OpenStreetMap serverima i dalje se renderuje ruska verzija slova u kurzivu – to je prosto zato što rendering server ne može da zna da li treba da renderuje srpsku ili rusku ćirilicu.

Podrazumevani font koji dolazi uz „openstreetmap-carto” stil – Noto Sans, definitivno ima podršku za srpska slova. Ovo je lako proveriti. Otvorite Word ili OpenOffice Writer, odaberite ovaj font i otkucajte mala slova u kurzivu. Sada menjajte jezik pasusa sa srpskog na engleski (ili bilo koji drugi jezik) i primetite kako se mala kurzivna slova menjaju kako Writer primećuje da se menja jezik. Dakle, Noto Sans font nije problem, on ima u sebi srpske verzije slova, problem je do Mapnik renderinga.

Pošto sam se uverio da ne postoji podešavanje kojim se može podesiti „locale” prilikom iscrtavanja fontova (zato što Mapnik-ov element „TextSymbolizer” prosto nema podršku za to (kao što se vidi ovde), odlučio sam se da prost promenimo font u renderingu i vidim na šta će to da liči. Ovo rešenje će raditi samo za rasterske slike, tj. nevektorske karte, kakva je OpenStreetMap karta. Dobri fontovi koji imaju podršku za srpska kurzivna slova (tako što ignorišu „locale” i uvek iscrtavaju srpska slova) se mogu naći na sajtu http://www.tipometar.org/. Ovo nije najbolji način da se napravi font, ali nama je jedini moguć. Po mom laičkom mišljenju, da bi se dobio dobar izgled karte, treba tražiti sanserifne fontove („Sans”), i koliko sam ih isprobao, najbolje mi je izgledao font „Resavska BG” Evo prigodnog primera kako izgleda iscrtavanje mape na primerima slova „d”, „b” i „t” (kliknite na sliku da je vidite u punoj veličini):

Pre:Posle:A evo i kako bi izgledao rendering celog Beograda ako bi se išlo sa ovim fontom (klik za punu veličinu):

Kako podesiti server

Pretpostavlja se da koristite Mapnik za renderovanje sličica (tile-ova), kao i možda „openstreetmap-carto” za definisanje stila, kao i da ste na Linux-u. Sve lokacije fajlova u daljem tekstu će biti iste kao i sa ovog vodiča za dizanje tile servera. Prvo treba preuzeti željeni font i instalirati ga (možda baš sa http://www.tipometar.org/). Pazite da font morate instalirati u „/usr/share/fonts”. Ostale varijante (u „~/.local/share/fonts” ili u „/usr/local/share/fonts”) ne piju vodu pošto Mapnik ne gleda te lokacije! Ja inače nisam imao uspeha sa .otf fontovima, već su mi radili samo .ttf fontovi. Da biste se uverili da Mapnik može da vidi vaš font, otkucajte nešto ovako:

$ python3
>>> from mapnik import FontEngine
>>> print('\n'.join(list(FontEngine.face_names())))

U spisku iznad treba da ima i vašeg novoinstaliranog fonta.

Kada imate font, a ako koristite „openstreetmap-carto”, izmenite fajl „style/fonts.mms” da uključi ovaj font kao prvi izbor. Potrebno ga je uključiti i za kurziv. Diff fajl bi izgledao nekako ovako:

diff --git a/style/fonts.mss b/style/fonts.mss
index 1027025..f0e43e0 100644
--- a/style/fonts.mss
+++ b/style/fonts.mss
@@ -75,7 +75,11 @@ support SBIT TTF.
/*
A regular style.
*/
[email protected]: "Noto Sans Regular",
[email protected]: "Resavska BG Sans",
+ "Noto Sans Regular",
"Noto Sans CJK JP Regular",
"Noto Sans Adlam Regular",
"Noto Sans Adlam Unjoined Regular",
@@ -152,7 +156,11 @@ A regular style.
A bold style is available for almost all scripts. Bold text is heavier than
regular text and can be used for emphasis. Fallback is a regular style.
*/
[email protected]: "Noto Sans Bold",
[email protected]: "Resavska BG Sans Bold",
+ "Noto Sans Bold",
"Noto Sans CJK JP Bold",
"Noto Sans Armenian Bold",
"Noto Sans Bengali UI Bold",
@@ -189,4 +197,9 @@ regular text and can be used for emphasis. Fallback is a regular style.
Italics are only available for the base font, not the other scripts.
For a considerable number of labels this style will make no difference to the regular style.
*/
[email protected]: "Noto Sans Italic", @book-fonts;
[email protected]: "Resavska BG Sans Italic",
+ "Noto Sans Italic",
+ @book-fonts;

Ponovo regenerišite „mapnik.xml” komandom „carto project.mml > mapnik.xml” (ova komanda treba da vam bude poznata od ranije – ako nije, moguće da radite nešto pogrešno) i onda restartujte „renderd” servis (npr. sa „sudo /etc/init.d/renderd restart”), i obrišite sve postojeće tile-ove (npr. sa „rm -rf /var/lib/mod_tile/ajt/”). Trebalo bi da dobijete novi font pri ponovom renderovanju karte.

Ukoliko ne koristite „openstreetmap-carto” već samo čisti Mapnik, ili Mapnik u nekoj drugoj varijanti, potrebno je da nađete vaš „mapnik.xml” fajl (njegovu lokaciju treba da možete da vidite u fajlu „/usr/local/etc/renderd.conf” pod XML unosom) i da u njemu, negde na početku dodate vaše fontove. Skupovi fontova su obično negde na početku i definisani su u „” XML elementu. Dodajte novi font u sve te elemente (pazite gde se traži podebljan, gde kurziv, a gde običan font) i opet restartujte „renderd” servis i očistite stare sličice.

Uživajte u srpskim slovima!:)