Arhive kategorija: Uputstva

Prilagođen server za generisanje mapa

Jedna od najvažnijih vrednosti OSM-a je mogućnost korišćenja unetih podataka shodno svojim potrebama uz minimalna ograničenja uslovljena licencom (npr. navođenje izvora podataka). Kako se pokazala potreba za generisanjam prilagođenih mapa u odnosu na mape koje se podrazumevano generišu (https://www.openstreetmap.org) i u cilju olakšavanja njihovog korišćenja, urađena je adaptacija dokera https://github.com/Overv/openstreetmap-tile-server.

Tokom dosadašnjeg rada na prilagođavanju dokera datate su sledeće funkcionalnosti:

  • Prikaz granice sa Kosovom i Metohijom shodno ustavu RS
  • Prilikom inicijalizacije servera definišu se države za koje treba da budu generisane mape
  • Urađeno je postavljanje postojećih ili preslovljenih odgovarajućih naziva u cilju dobijanja ćirilične i latinične mape. Algoritam definisanja ćiriličnih/latiničnih naziva je u zavisnosti od države gde se određeni entitet nalazi
  • Definisano je korišćenje fonta koji sadrži naša kurzivna slova

Nastavite sa čitanjem Prilagođen server za generisanje mapa

Obeležavanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom

Jedna od značajnih primena digitalnih mapa je da posluže kao mape gradova i naselja a naročito za potrebe navigacije. Dobro obeležene ulice su za to neophodne. Republički geodetski zavod je objavio zvanični Adresni registar Republike Srbije pod licencom otvorenih podataka tako da možemo da te podatke povežemo u OSM bazu.

Ulice su deo saobraćajne mreže pa se obeležavaju svojstvom (OSM tag) highway=*. Ovo svojstvo, razumljivo ima mnogo mogućih vrednosti kojima se sada nećemo baviti. Naša tema je upisivanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom pa ćemo u ovom uputstvu objasniti kako se to radi. Nastavite sa čitanjem Obeležavanje naziva ulica i povezivanje sa Adresnim registrom

Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Za evidenciju i staranje o nepokretnim kulturnim dobrima Republike Srbije nadležan je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

On je objavio liste nepokretnih kulturnih dobara sa dodeljenim identifikacionim oznakama. Prilikom unosa ovih objekata na OpenStreetMap mapu Srbije treba uneti i te oznake, kako bi se omogućio lak prikaz i povezivanje podataka sa drugim izvorima. Nastavite sa čitanjem Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

Nastavite sa čitanjem Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Srpski fontovi na rendering serveru

Pre skoro godinu dana, korisnik Jovan je pitao na forumu kako da rešimo problem srpskih fontova (slovolika) na OSM-u. Naime, neka slova, naročito u kurzivu izgledaju kao ruska slova, a ne srpska („b”, „p”, „t”, „d”…). Nažalost, iako podrška za srpske fontove postoji, kao što se može videti sa Peđinog bloga, kao i komentara sa tog bloga, na OpenStreetMap serverima i dalje se renderuje ruska verzija slova u kurzivu – to je prosto zato što rendering server ne može da zna da li treba da renderuje srpsku ili rusku ćirilicu.

Nastavite sa čitanjem Srpski fontovi na rendering serveru