MappingSerbia šabloni za označavanje objekata na mapi

Pre nego što se upustite u ucrtavanje na OSM kartu, a naročito u menjanje već ucrtanog, dobro proverite podatke sa kojima radite. Crtanje karte je ozbiljan posao kome treba da pristupite maksimalno odgovorno. Nemojte unositi podatke za koje niste sigurni da su tačni i nemojte ih unositi na način koji nije u skladu sa pravilima i običajima koji se već primenjuju.

Manja je šteta da ne ucrtate nešto na mapu nego ako to ucrtate pogrešno.

Objekti na OSM karti se označavaju prema definisanim osobinama karata. Ove osobine su raznovrsne i kompleksne tako da umeju da budu zbunjujuće za manje iskusne, ali i da dovedu do toga da isti objekti na različitim delovima karte budu različito označeni.

MappingSerbia lista predstavlja skup karakterističnih objekata na teritoriji Srbije, koji su predmet crtanja OSM karte Srbije, sa predloženim standardizovanim načinima obeležavanja. To će obezbediti jednoobrazno označavanje objekata na karti Srbije.

Listu možete pogledati na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Serbia/Mapping_Serbia

Možete preuzeti i JOSM MappingSerbia Preset koji sadrži šablone za označavanje objekata. Snimite datoteku na računar i u JOSM ga uključite u Active Presets u opciji Preferences > Map Settings > TaggingPresets.

Ako niste sigurni, pogledajte na karti kako su drugi ucrtavali iste ili slične objekte i pitajte na forumu: http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=62

Odštampajte 3D plan grada

Touch Mapper je generator taktilnih mapa. Namenjen je da pomogne slepim i slabovidim ljudima da se orijentišu uz pomoć mape i naravno koristi OpenStretMap.

Program je ustvari veb aplikacija otvorenog koda i besplatan je.

Na touch-mapper.org je dostupna i funkcionalna verzija koju možete direktno upotrebiti.

Upotreba je veoma jednostavna. Ukucate adresu (dovoljan je samo i naziv mesta) i kad aprogram prikaže mapu, podesite precizno šta želite da se na njoj vidi, razmeru, veličinu mape kako će biti odršatampana i izgenerišete mapu koju možete odmah preuzeti u STL formatu kako biste odštampali na 3D štampaču.

Sajt nudi i mogućnost da naručite od njih štampu mape ako nemate 3D štampač na raspolaganju.